voetreflex

voetreflexzone massage

Bij deze methode wordt er vanuit gegaan dat iedere zone op de voet in verbinding staat met een onderdeel van ons lichaam. De voet weerspiegelt dus het hele lichaam. Door massage van deze reflexzones zullen blokkades die zich in het lichaam hebben gevormd, worden opgeheven. Hierdoor wordt herstel van innerlijk evenwicht bevorderd en kunnen chronische klachten worden verholpen en voorkomen. Door de voetreflexzonebehandeling wordt het genezend vermogen van het lichaam gestimuleerd. Deze vorm van massage is ook zeer geschikt voor
kinderen