hannie husslage

Privacyverklaring

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Massage aan de Zaan verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Massage aan de Zaan verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Terug