hannie husslage

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Massage aan de Zaan neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft datumgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via j.husslage@hetnet.nl Alles is er op gericht om u tot ontspanning te brengen.
Terug